اجزا دوربین مداربسته

اجزا دوربین مداربسته

برای نمایش واضح یک تصویر باید دوربین را تنظیم نماییم که این عمل با تنظیم فوکوس، شاتر و

دیافراگم و دیگر موارد می تواند یک تصویر واضح را ایجاد نماید، انجام می شود.

 

فوکوس (focus)

عملیات فوکوس با تنظیم کانونی عدسی دوربین، براساس فاصله جسم تا دوربین برای داشتن یک

تصویر شفاف و واضح صورت می گیرد فوکوس بر دو شکل اتومات و دستی انجام می شود.

در این حالت سوژه باید در وسط کادر قرار گیرد. همان طوری که میدانید فاصله کانونی دوربین به وسیله لنز تغییر می نماید

پس مقدار فوکوس به وسیله انواع لنز قابل تغییر است و معمولاً به وسیله یک حلقه بر روی لنز این کار انجام می شود.

 

شاتر (shutter)

با تنظیم مقدار شاتر سوژه متحرک به وضوح دیده می شود اگر این عامل نباشد سوژه متحرک با هاله ی

ناشی از به جا ماندن حرکت به طور غیر واضح دیده می شود.

دیافراگم (aperture) تنظیم دیافراگم به د علت صورت می گیرد:

  • تنظیم میزان نور
  • تنظیم فاصله کانونی

با تنظیم درجات دیافراگم میزان نور محیط تنظیم می شود. اگر در پشت سوژه یک منبع نور باشد

(حالت ضد نور) دیافراگم در حالت اتوماتیک بسته می شود و سوژه به طور تیره و ناواضح دیده می شود به

همین علت آن را در حالت دستی گذاشته  و با باز کردن روزنه ی دیافراگم و مقدار نور ورودی سوژه به طور واضح مشخص می گردد.

حالت دوم تنظیم دیافراگم، تغییر عمق میدان است. عمق میدان کم شود، تصویر تنها در فاصله ی

محددی شفاف شده و بقیه تصویر مات و یر واضح شود. و با افزایش عمق میدان تصویر چه در پیش

زمینه و چه در پشت زمینه شفاف و واضح است.

 

 

برگشت به بالا